Rhetor giver støtte til introforløb

Inden længe begynder et nyt hold håbefulde studerende på retorikstudiet. Og traditionen tro begynder studielivet for de nye retorikere med et introforløb, først med tre dages rustur til en spejderhytte i Fårevejle og derefter en uges introforløb, der skal gøre de studerende sultne på både studieliv og arbejdsliv.

Jakob Torrild Hansen, er en af årets tutorer, forklarer:
“I dette års introforløb nærer vi taleskriverdrømmene ved at tage dem med ind på Christiansborg og høre Mogens Lykketoft tale om retorikken i korridorerne. Desuden får vi de ph.d.-studerende på Københavns Universitet til at fortælle om deres forskningsprojekter og professor Christian Kock til at tale om Retorisk Medborgerskab – og endelig vil retoriker og Borgerlyst-initiativtager Nadja Pass fortælle om sin kamp for demokrati og debatkultur i Danmark. Idéen er at give et indtryk af retorikkens mange facetter og dermed så kim til karrieredrømme, der kan motivere de nye studerende under deres studie. Herigennem håber vi også på at få de nye studerende engageret i det levende studiemiljø omkring retorikken.”

Rhetors sponsorat på 4.000 kr. er møntet på introugen, hvor pengene kommer til at gå til vingaver og RetorikMagasiner til ugens 18 oplægsholdere. Sponsoratet går desuden til en kanalrundfart, selvfølgelig med en retoriker som speaker – og endelig som tilskud til en underviserfrokost for de nye studerende og deres fremtidige undervisere på Retorik.

Fra Rhetor skal lyde et rungende tillykke til de nye studerende med optagelsen på Københavns Universitets retorikstudie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial