Kommunikationsmåling

Trænger jeres kommunikation til et serviceeftersyn? Har I brug for at dokumentere, hvor den bør forbedres?

En kommunikationsmåling giver jer mål og tal på kommunikationen, så I kan dokumentere behovet for forbedringer – og synliggøre om jeres indsats giver resultater.

Kommunikationsmåling er noget for jer hvis I fx

  • er en kommunikationsafdeling der skal legitimere projekter og efteruddannelse
  • har svært ved at skaffe midler til bløde projekter
  • Mangler præcision i prioriteringer af projekter og efteruddannelse – hvor ligger behovet?

Kommunikationsmåling indeholder

  • Kvalitativt: Vi gennemfører interviews, protokol-analyse og tekst- og taleanalyse
  • Kvantitativt: Vi optæller pauser, lix, aktivt sprog m.v.
  • Visualisering: Ved hjælp af grafer og Rhetors eget Speak-o-meter gør vi analysen let at overskue – og handle efter

Er du interesseret i at få lavet en kommunikationsmåling?ring eller skriv til os for en uforpligtende drøftelse om hvordan vi kan hjælpe dig.

Case: Kommunikationsmåling i Fredensborg Kommune

Bedre dagsordentekster i Fredensborg Kommune

Fredensborg kommune gennemførte i marts 2010 en kampagne for at forbedre dagsordenteksterne. Rhetor har stået for målingen af teksternes kvalitet før og efter kampagnen. Rhetors bidrag var:

  • Effektmåling; vi måler lix, længde, aktivt sprog og korrekthed i tekster indsamlet før og efter kampagnen
  • Peptalk for ledergruppen for at skabe opbakning til forbedringen
  • Kursus i feedback for det kompetenceteam som gennemfører kampagnen     Fredensborg Kommunes udbytte

Mere retorik

Oplever din organisation faldende medlemstal, større omlægninger eller vil I bare gerne kommunikere mere i øjenhøjde med jeres medlemmer? Læs mere om vores retoriske ‘organisationsanalyse’ her

Har du svært ved at nå dit mål? I dette blogindlæg får du fire gode råd til, hvordan du går fra mål til virkelighed

Retorik rhetor
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial