Betingelser

Tilmelding

Efter tilmelding til et kursus modtager du en bekræftelse på din deltagelse, faktura samt praktiske oplysninger om arrangementet. Tilmelding kan ske helt op til dagen før selve afholdelsesdagen. Vi anbefaler, at du tilmelder dig i god tid, da der er begrænset deltagerantal på alle kurser. Din tilmelding er bindende.

Afmelding

Din tilmelding og dermed betaling for deltagelse på kurserne er bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage, bedes du give skriftlig besked senest 7 dage inden afholdelse. Pladsen kan overdrages til en kollega, hvis du skulle blive syg eller på anden vis forhindret.

Ændring af tilmelding til anden afholdelsesdag koster et gebyr på DKK 2.000 ex. moms, og skal ske skriftligt senest 7 dage før afholdelsen. NB: Afholdelsesdagen kan kun ændres én gang – bliver du på ny forhindret i at deltage, tilbageholdes det fulde beløb.

Overdragelse

Er du forhindret i at deltage på et kursus, har du mulighed for vederlagsfrit at overdrage din plads til en kollega. Det gælder dog kun en kollega fra samme arbejdsplads som den, du repræsenterede ved tilmelding.

Betaling

Betaling sker netto kontant inden 14 dage efter modtagelse af faktura. Beløbet bedes betalt via bankoverførsel til vores konto.

Interne forløb

Vores kurser kan med fordel kombineres og indgå i et trænings- og udviklingsforløb i din virksomhed. I denne proces vil Rhetor i samarbejde med vores kompetente rådgivere og undervisere bistå virksomheden med at udvikle og tilpasse forløbet, således at det opfylder virksomhedens ønsker og behov.

Ændringer

Såfremt Rhetor aflyser et kursus vil dit indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Rhetor hæfter i øvrigt ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning eller kvaliteten af undervisningen eller kursusmaterialet.

Rhetor og underviser forbeholder sig retten til at udskyde et kursus til anden dato, såfremt deltagerantallet er for lavt til at skabe ordentlige rammer omkring workshops, dialog og sparring. Ved udskydelse af tilmeldte forløb giver vi dig mulighed for at blive overflyttet til et af vores andre kurser uden ekstra beregning.

Ved force majeure, sygdom hos underviser samt ekstraordinære situationer, som Rhetor er uden skyld i, hæfter Rhetor ikke for kursistens eventuelle tab eller rejseomkostninger.

Hvad indgår i prisen?

Kursusprisen inkluderer kursusdokumentation, morgenmad, frokost, kaffe, te samt frugt eller snacks i pauserne. Er der yderligere ting inkluderet, vil det fremgå i forbindelse med det enkelte kursus.

Øvrige vilkår, værneting mv.

Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Tvister skal indbringes for Københavns Byret som eksklusivt værneting, medmindre præceptiv lovgivning foreskriver andet.

Såfremt én eller flere af vilkårene i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, har det ingen indflydelse på gyldigheden af de øvrige vilkår.

Yderligere spørgsmål

Ønsker du yderligere oplysninger om Rhetor, så kontakt os på tlf +45 70 272 373 eller på rhetor@rhetor.dk

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial